O društvu

Pozivnica

Društvo Hrvatsko – turskog prijateljstva u Rijeci osnovano je u studenom 1995. godine s ciljem da se kroz aktivnosti na kulturnom,znanstvenom, sportskom, gospodarskom, religijskom i društvenom planu promiče prijateljstvo između Republike Hrvatske i Republike Turske. Predsjednik Inicijativnog odbora za osnivanje društva i prvi predsjednik bio je prof. dr. Ante Simonić, profesor na Medicinskom fakultetu u Rijeci i ugledni znanstveni i društveno – politički radnik. Okupio je tada dvadesetak uglednih građana Rijeke oko zajedničke ideje o osnivanju Udruge prijateljstva, koja je realizirana utemeljenjem društva. Od studenoga 2001. godine vodstvo Udruge preuzela je dotadašnja tajnica Udruge mr. sc. Esma Halepović Đečević. Od osnutka do danas ostvarene su brojne aktivnosti te posjete Veleposlanstva Republike Turske Rijeci i tako se kroz različite aktivnosti ove civilne udruge ostvaruju ciljevi boljeg upoznavanja javnosti prijateljskih zemalja. 

Predsjednici Hrvatsko – turskog društva Rijeka

Prof.dr. Ante Simonić – razdoblje 1995. do 2001.
Mr.sc. Esma Halepović Đečević – razdoblje od 2001. do 2016.
Doc.dr.sc. Gordana Nikolić - aktualna predsjednica od 2016.

 

Životopisi

 

RIJEKA, OKRUGLI STOL NOVOG LISTA, TEMA PAPA U HRVATSKOJ - DR. ANTE SIMONIÆProf. dr. Ante Simonić rođen je u Rijeci 1949. godine. U Rijeci je polazio i završio osnovnu školu i gimnaziju. Maturirao je 1968. u Sušačkoj gimnaziji, te diplomirao na Medicinskom fakultetu u Rijeci 1973. godine. Godine 1975. zapošljava se na Medicinskom fakultetu u Rijeci na Zavodu za farmakologiju gdje je magistrirao 1977. pa doktorirao 1980. godine.

Od 1985. je predstojnik Zavoda za farmakologiju, a od 1991. godine i predstojnik istoimene katedre. Docent je postao 1981. godine, izvanredni profesor 1987., a redoviti profesor 1990. godine.

Organizirao je i vodio dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu većeg broja kolegija, te predavao u različitim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu, a bio je desetak puta mentor tijekom izrade magistarskih i doktorskih disertacija.

U nekoliko navrata boravio je na usavršavanju u različitim institucijama u zemlji i inozemstvu. Primjerice na farmakološkom institutu nobelovca C. Heymansa, na Medicinskom fakultetu u Gentu (Belgija), u Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital, University of London (Velika Britanija), kao Fulbrightov stipendista bio je u Department of Pharmacology, School of Medicine, University of Michigan, Ann Arbor (Sjedinjene Američke Države)…

Godinama recenzira članke u domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima. Bio je ili je član uredništva većeg broja časopisa. Bio je voditelj niza znanstvenih projekata, učinio je brojne stručne ekspertize farmaceutskoj industriji i sudski je vještak. Aktivno je sudjelovao u radu mnogih nacionalnih i internacionalnih znanstvenih i stručnih sastanaka. Bio je pozvani predavač, te član i predsjednik kongresnih odbora u većem broju zemalja.

Autor je četristotinjak znanstvenih i stručnih radova te pet knjiga ili dijelova knjiga.

Prof. Simonić je sudjelovao u radu mnogih tijela Medicinskog fakulteta u Rijeci, Sveučilišta u Rijeci i državnih obrazovnih, znanstvenih i zdravstvenih institucija. Primjerice: bio je tri mandata predsjednik Hrvatskog farmakološkog društva. Bio je predsjednik Zajednice zdravstvenih fakulteta Hrvatske, član komisije za izradu Zakona o visokim učilištima Republike Hrvatske, član Znanstvenog područnog vijeća biomedicinskih znanosti Republike Hrvatske, predsjednik Upravnog odbora Kliničkog bolničkog centra Rijeka i predsjednik Upravnog vijeća Klinike za ortopediju Lovran. U dva mandata (od 1990. do 1994. godine) bio je dekan Medicinskog fakulteta u Rijeci, a bio je i član Savjeta Sveučilišta u Rijeci. Bio je savjetnik u Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske i član Komisije za lijekove Republike Hrvatske, član Znanstvenog vijeća Ministarstva znanosti i tehnologije… Utemeljitelj je i član izvršnog odbora “Academicus-a” i nekoliko humanitarnih udruga.

Tridesetak godina vrlo aktivno radi u različitim društveno-športskim organizacijama grada, regije i Republike. Višestruki je prvak bivše države u veslanju i godinama je bio član državne veslačke reprezentacije. Bio je član Predsjedništva Riječkog športskog saveza, predsjednik npr. Veslačkog kluba “Jadran” u Rijeci koji je godinama bio najuspješniji veslački klub bivše države i jedan i od najuspješnijih športskih kolektiva Rijeke. Bio je podpredsjednik “Panathlona” – međunarodne udruge uspješnih sportaša i prijatelja športa. Član je “Medicinara” – nogometne ekipe liječnika s kojom je pod nazivom reprezentacije Republike Hrvatske bio prvak Europe te dva puta svijeta itd.

Član suradnik je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, član je i brojnih stručnih i znanstvenih udruženja u zemlji i inozemstvu.

Bio je predsjednik inicijativnih odbora za utemeljenje mnogih društava prijateljstva u Rijeci, te član njihova užega vodstva ili predsjednik, među kojima je i Hrvatsko-kinesko društvo prijateljstva. Član je Predsjedništva Koordinacije Hrvatskih društava prijateljstva u Zagrebu, bio je vijećnik grada Rijeke te potom i vječnih Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (i predsjednik Odbora za školstvo, znanost i tehnologiju). Organizirao je i rukovodio brojnim međunarodnim manifestacijama gospodarskog, političkog i opće kulturalnoga, te znanstvenog, stručnog i športskog karaktera. Bio je: potpredsjednik “Lions Club-a” Rijeka, saborski zastupnik i predsjednik saborskog “Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu”, potpredsjednik nacionalnog odbora za dodjelu Državne nagrade za znanost, član Hrvatskog povjerenstva za suradnju s UNESCO-om, predsjednik Odbora Nagrade “Ivan Filipović”, predsjednik manifestacije “Nazorovi dani”, potpredsjednik Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje HIV/AIDS-a, te predsjednik Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske. Bio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske zadužen za područje obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva, socijale i branitelja. Član je HSS-a, a u stranci je obnavljao niz funkcija. Primjerice bio je potpredsjednik HSS-a i predsjednik Stručnoga vijeća HSS-a.

Medicinski fakultet, grad Rijeka, te različite znanstvene, športske i druge organizacije dodijelili su mu nekoliko priznanja, među kojima je i Godišnja nagrada Grada Rijeke 2002. godine za izniman doprinos spoznaji, unaprjeđenju i popularizaciji znanosti. Aktualni je veleposlanik R Hrvatske u NR Kini.

 

Esma Halepović DečevićMr. sci. Esma Halepović Đečević rođena je u Rijeci 1951. godine. Osnovnu školu i gimnaziju polazila je u Rijeci. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Rijeci , a specijalizaciju iz dermatovenerologije i poslijediplomski studij na Medicinskom fakultetu u Zagrebu gdje je i magistrirala .Utemeljila je dermatovenerološku službu u Prijedoru u Bosni i Hercegovini, koju je vodila do povratka u Rijeku 1990. godine. Autorica je više stručnih i znanstvenih radova, urednica je tri knjige i koautorica je srednjoškolskih udžbenika za kozmetičare “Kožne.i spolne bolesti” i “Primjenjena kozmetika”. Od 1993. godine zaposlena u Medicinskoj školi u Rijeci. U prosvjetno pedagoškom radu unaprijeđena u zvanje profesor mentor i profesor savjetnik, te predsjednicu povjerenstva za kvalitetu Medicinske škole u Rijeci. Bila je članica više društava i humanitarnih udruga kao što su slovensko društvo „Bazovica“, tamburaški orkestar „Bazovica“, humanitarna udruga „Merhamet“. Članica HSS-a, vijećnica gradskog vijeća Grada Rijeke i predsjednica Odbora gradskog vijeća za predškolski odgoj zdravstvo i socijalnu skrb u mandatu 2001. do 2005. Tajnica Hrvatsko turskog društva Rijeka od osnutka do 2001, a od tada predsjednica društva. Dobitnica  je Godišnje nagrade  Grada Rijeke u 2013. godini  za  izniman doprinos društvenom životu u promicanju hrvatsko turskog prijateljstva i kulturne  suradnje.

Doc.dr.sc. Gordana NikolićDoc. dr.sc. Gordana Nikolić rođena je 10. listopada 1970. godine u Rijeci, gdje je završila Pomorski fakultet, smjer tehnologije prometa. Po završetku četvrte godine studija boravila je godinu dana u Londonu na stručnoj specijalizaciji i usavršavanju. Tijekom godina radila je u gospodarstvu na poslovima uvoza-izvoza, međunarodne špedicije i logistike, te organizacije transporta.  Akademsku titulu magistra ekonomskih znanosti iz područja Menedžmenta stekla je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci na kojem potom 2009. godine stekla titulu  doktora ekonomskih znanosti.

Sedam godina radila je kao stručni suradnik na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, desetak godina predavala na Visokoj poslovnoj školi s p.j. u Višnjanu te sudjelovala je u izradi nastavnog plana i programa za stručne i specijalističke diplomske studije.

Od 2007. do 2011. godine predaje i na međunarodnom stručnom studija F+U Heidelberg – BA Berufsakademie Nordhessen GmbH s kojima je u suradnji pokrenula prvi međunarodni stručni studij u Rijeci. Kao osnivačica i direktorica Poslovne Akademije Rijeka pokreće od 2011. godine Visoku poslovnu školu PAR i postaje jedina je žena vlasnica i dekanica na visokoj obrazovnoj instituciji.

U srpnju 2011. i 2013. godine boravi kao gostujući predavač na Iaccoca Institute, Lehigh University u programu Global Village for future leaders of business and industry. Sudjeluje na različitim stručnim seminarima, konferencijama i savjetovanjima te je kao aktivni istraživač radi na nekoliko projekata iz područja gospodarstva i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Dobitnica je stipendije Ministarstva europskih integracija za europske studije, priznanja Hrvatskog znanstvenog društva za promet te Europske platforme za prometnu znanost. Članica je Hrvatskog znanstvenog društva za promet, Udruge poslovnih žena Krug, Hrvatske udruge za cjeloživotno učenje – HUCU, savjetodavnog  tijela za izradu gradskog programa za mlade Grada Rijeke, te certificirani WIFI trener – Instituta za obrazovanje Austrijske gospodarske komore.

Kao direktorica Poslovne akademije Rijeka i dekanica Visoke poslovne škole PAR, doc.dr.sc. Gordana Nikolić od 2007. godine u gradu Rijeci promiče projekte cjeloživotnog obrazovanja i surađuje s međunarodnim znanstvenim institucijama u području razvoja poduzetničkog učenja. Pritom je posebno iskazala svoju društvenu odgovornost prema zajednici u organizaciji edukacijskih programa za studente i nezaposlene.

Dr.sc. Gordana Nikolić dobila je niz priznanja: izabrana je u europsku mrežu žena ambasadorica poduzetništva „EntrepreneurSHEp Croatia“ te je kao predstavnica Republika Hrvatska, boravila u Haifi, Izrael u višetjednom programu potpore ženama poduzetnicama jugoistočne Europe (Support Systems for Women Entrepreneurs in South-East Europe) pod pokrovoteljstvom UNECE-a.

Uz menadžersku doc. dr.sc. Gordana Nikolić uspješno vodi i znanstvenu karijeru. Samostalno ili kao koautorica objavila je više od 40 znanstvenih i stručnih radova, te je autorica i koautorica više knjiga. Predsjednica je programskog organizacijskog odbora PAR Internacional Leadership Conference (PILC) koju organizira u suradnji s prestižnim Iacocca Institutom od 2012. godine. Članica je mnogih stručnih i znanstvenih udruženja te upravnog vijeća Instituta za društvena istraživanja kao i programskih odbora nekoliko značajnih znanstveno stručnih konferencija i ljetnih škola zemalja u regiji.

Uvrštena je u knjigu „100 hrvatskih lidera“ u kojoj je iznijela bitne događaje za koje smatra da su obilježili njen put do uspjeha, a u 2014. godini izabrana za Poduzetnicu godine po izboru Hrvatske udruge poslovnih žena KRUG. Od iste godine postala je WED ambasadoricu za Hrvatsku kao dio je globalne inicijative Svjetskog tjedna poduzetništva (Global Entrepreneurship Week-GEW).

Dobitnica nagrade Primorsko goranske županije za 2015. godinu za iznimna međunarodna postignuća u promicanju poduzetništva žena u zemljama regije, te dobitnica nagrade Grada Rijeke za 2016. godinu za izniman doprinos na području visokog obrazovanja i poduzetništva, osnivanjem i pokretanjem prve i privatne visoke obrazovne ustanove.

Svaka od institucija osnovana od doc.dr.sc.Gordane Nikolic pruža mentorstva i coaching  start-up tvrtkama kao i konzultanskih usluga za sve klijente za nastavak poslovanja. PAR ujedno priprema potiče studente na razvoj njihovih poduzetničkih ideja kroz studenski poduzetnički inkubator kako bi ih bolje pripremili za ulazak u poslovni svijet.

U 2016.godini sudjeluje u programu Hardvard Business School i MIT-a u stvaranju globalne mreže poduzetničkih sveučilišta s preko 50 sudionika iz 25 zemalja, a 2017. godine njen projekt Digital Partnership Centre – “DIGIPARC” bira izabran od strane Europske komisije kao novi Digitalni inovacijski Hub među 137 ostalih prijava kao dio inicijative “Smart Factories in the new EU Member States”.

Na Svjetskom ekonomskom forumu žena (Women economic forum WEF) travnju 2018. u New Delhiju, doc.dr.sc.Grodana Nikolić dobila je nagrade „Expceptional Women of Excellence“ čime je potvrđena njena globalno prepoznata uloga u promicanju poduzetništva.