Članstvo i upravna tijela

Upravni odbor
Za razdoblje od 7. studenog 2016.

Predsjednica
Doc.dr.sc. Gordana Nikolić

Dopredsjednici
Prof. dr. Ante Simonić
mr.sc. Esma halepović-Đečević

Tajnica

Miljenka Matić (Vesna Širola od 26. ožujka 2018.)

Članovi:
Kornelija Balas
Mirjana Banić
Željko Juranić
Vesna Lukanović
Vedran Tripković

Nadzorni odbor:
Marija Šegota Novak
Boris Fućak
Lela Momčilović