Obogaćene mogućnosti međunarodne suradnje

Idući korak, prema željama buy viagra inicijatora i novoizabranog predsjednika Hrvatsko-turskog društva Rijeka prof. dr. Ante Simonića, bit će otvaranje turskog konzulata u Rijeci

Osnivačka skupština 1995 - Novi LIst

Wieszlav Walikiewitz, Gursel Even i Ante Simonić na osnivačkoj skupštini Hrvatsko-turskog društva Rijeka

Snimio S. Drechsler

viagra online canadian pharmacy

Osnivačka skupština 1995 - Novi List

Izvor: Novi list