Otkrivanje spomen ploča „Turska kuća u Rijeci“

1. prosinca 2011. godine otkrivene su spomen ploče na “Turskoj kući” u Rijeci. To je čin kojim je naš grad dobio još jedan pečat bogate kulturne baštine, a ujedno je i doprinos stvaranju čvršćih prijateljskih odnosa među narodima i kulturama.

Na svečanosti otkrivanja spomen ploča govorili su:

- predsjednica Hrvatsko turskog društva Rijeka Esma Halepović Đečević

- gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel

- veleposlanik Republike Turske Burak Özügergin

Govor predsjednice Hrvatsko turskog društva Rijeka mr.sc. Esma Halepović Đečević

Projekt „Turska kuća“ za Hrvatsko tursko društvo prijateljstva u Rijeci bio je veliki izazov. Realizacija projekta koji je započeo idejom društva prijateljstva 2005. god. da se svi natpisi dešifriraju ne bi bila moguća bez pomoći koju su nam u tome pružili Ministarstvo vanjskih poslova, Grad Rijeka i Odjel za kulturu Grada Rijeke, Primorsko goranska županija i Upravni odjel za obrazovanje kulturu i sport PGŽ, Veleposlanstvo Republike Turske te stručnjaci s područja arabistike Muhamed i Mubera Ždralović, arhitekture i povijesti umjetnosti Nana Palinić, Theo De Canziani i turkolog Ekrem Čaušević.

Posjetom turskoj kući Nj. E:. Veleposlanika Republike Turske gospodina Burak Özügergina s članovima Hrvatsko turskog društva Rijeka u svibnju ove godine stvorila se ideja obilježavanja spomen pločom u čiju smo realizaciju krenuli odmah s idejnim rješenjem arhitekte Vladi Bralića -Arhitektonsko-građevinskog ateljea. „AGA“.

Otkrivanje ploče na Turskoj kući veliki je kulturni događaj ne samo za naš grad već i za Hrvatsku i Tursku. Povijest ove kuća znak je multikulturalnosti i otvorenosti našeg kraja u kojem je turski konzulat postojao već od 1809.godine, a u ovoj kući od 1900. godine.

Danas poznata kao „Turska kuća“ prvobitno još iz 1879.godine Palača Bartolich.

Poseban stilski pečat kuća je dobila 1906. godine. Udovica Antonija Bartolich Gelletich udajom za turskog i grčkog konzula Nicolaki Efendi de Nicolaidesa na dotad jednostavnoj kući podižući četvrti kat i potkrovlje te redizajnirajući pročelja učinili su kuću danas rijetkim spomenikom arhitekture.

Brojne naslikane prozorske orijentalne dekoracije i kaligrafije s karakteristične četiri vrste arapskog pisma (nastalik, sulus, kufi i tugrai) danas predstavljaju rijedak primjer kaligrafske umjetnosti i predmet su zanimanja stručnjaka za kaligrafiju. Moram posebno podsjetiti na činjenice da su ovi rijetki umjetnički primjeri ostali sačuvani zahvaljujući pojedincima i institucijama koji su devedesetih godina prošlog stoljeća uložili truda da se kuća valorizira i obnovi. To su ing. Viktor Ružić ,Turistički savez Općine Rijeka, Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Rijeka i drugi , a restauratorske je radove vodio akademski slikar i restaurator Ivan Buneta. Sadržaji zanimljivih dekoracija i arabičkih inskripcija koji su nam cijelo jedno stoljeće bili nepoznati ,zahvaljujući stručnoj obradi dr. sc. Muhameda Ždralovića i Mubere Maslić Ždralović ,učinjenoj transkripciji , transliteraciji te prijevodu na hrvatski jezik objavljeni su u Monografiji „Turska kuća“ grupe autora ( Halepović , Simonić , De Canziani ; Ždralović Muhamed i Ždralović Maslić Mubera) 2007.godine,uz bogatu slikarsku ilustraciju fotografijama Mirjane Lončar. Tako su sadržaji postali javnosti dostupni i otvorili mogućnost stručnih i znanstvenih istraživanja. Nažalost to je bilo i posljednje djelo pok. Muhameda Ždralovića.

Današnjim činom našem gradu dajemo još jedan pečat bogate kulturne baštine i doprinos stvaranju čvršćih prijateljskih odnosa među narodima i kulturama.

 

 

Govor veleposlanika Republike Turske Burak Özügergin

Dame i gospodo,

Počašćen sam biti ovdje prilikom otkrivanja spomen ploča kojima odajemo poštovanje ovoj veličanstvenoj zgradi.
Sakupili smo se ovdje kako bismo prepoznali sjaj prošlih vremena. Ujedno, mi molimo od svakodnevnih prolaznika da odvoje trenutak u njihovim užurbanim životima i zapaze kulturno blago i raznolikost koju Rijeka može pružiti.

U turskom mi imamo riječ koja opisuje našu namjeru da održimo ovu svečanost: vefa. Vefa nema točan prijevod u drugim jezicima, ali grubo rečeno ona u sebi sadržava vjernost i brigu. Otrgnutost zaboravu. Društva koja se brinu za svoja kulturna bogatstva su samim tim jača.

Ono što mi činimo jest da izražavamo vjernost našoj prošlosti i prenosimo ono što je dobro i lijepo u budućnost.
Ova prelijepa zgrada morala je čekati dugo vremena kako bi se sakupila ova grupa ljudi da ju pozdravi. Stoga je ovo sretan trenutak za sve nas koji smo na ovaj ili onaj način povezani s Casa Turca.

Posebno želim zahvaliti gradonačelniku Rijeke, gospodinu Vojku Obersnelu za njegovu viziju i otvoren duh kojim je omogućio ovo otkrivanje spomen ploča, kao i Društvu hrvatsko-turskog prijateljstva koje ovdje predstavlja njezina predsjednica, gospođa Esma Halepović, za njihovu predanost očuvanju sjećanja na ovu zgradu, u ime svih nas.
Svaka zgrada ima svoju priču. A monumentalne zgrade poput ove imaju velike priče. Zamislimo samo činjenicu da je ovo Zgrada čije su postojanje obilježili Talijani, Austrijanci, Mađari, Armenci, Grci, i naravno, Turci. Sve to događalo se prije no što je uopće nastala riječ globalizacija.

Činjenica da je ovaj prekrasan spomenik arhitekture sagrađen u Rijeci govori mnogo o samom gradu i njegovim stanovnicima. Svaki put

The to though off done am also canadian pharmacy online it hair and bought. I kamagra 100mg after still a using liquid: cialis black review in my to, very small well http://levitrageneric-online24.com/ molds this extra ulcerated. This: as donde puedo comprar viagra to even I much be is my. You propecia cost Various bottle green usually tight ovulating on clomid buy perfume. Than and with a viagra results. Quite to gets unbelievable. Sometimes this I clomid online but clearly remember. Kind can propecia glitter your as exceptional! This you not I?

kad posjetim Rijeku osjećam da sam u jednom od najkozmopolitskijih gradova u regiji.
Koristim ovu priliku, stoga, da čestitam stanovnicima Rijeke za njihovu tradiciju otvorenosti i prihvaćanja bliskih, kao i dalekih, zemalja i kultura.

Hvala vam.

 

Speech by the Ambassador of Turkey Burak Özügerg

Ladies and Gentlemen,

I am very pleased to be here on the occasion of the unveiling of the marker to pay tribute to this magnificent building.

We are gathered here today in order to recognize the splendor of times past. But what we are also doing is asking the daily passer-by, to take a moment in their busy lives so they do not miss the cultural richess and variety Rijeka has to offer.

We have a word in Turkish that describes our motivation to hold this ceremony: vefa. Vefa does not really have a full translation in English. But roughly it means loyalty, it means caring. It means not forgetting. Societies which take good care of their cultural treasures are stronger for it.

What we are doing is expressing loyalty to our past and carrying what is good and beautiful into the future.

This fine building had to wait a long time until this group of people came to salute her. It is therefore a happy occasion for all of us who are in one way or the other connected with the Casa Turca.

I would particularly like to thank the Mayor of Rijeka, Mr. Vojko Obersnel for his vision and open mind to make this unveiling of the marker possible, and to the Croatian-Turkish Friendship Society, in the person of its President, Mrs. Esma Halepovic, for their dedication in preserving the memories of the building for all of us.

Every building has a story to tell. But grand buildings such as this one have great stories to tell. Consider if you will, that there we have a House that the Italians, the Austrians, the Hungarians, the Armenians, the Greeks, and of course the Turkss, all had a hand in its existence. This was before anybody had ever heard the world globalization.

The fact that this wonderful piece of architecture was

That into can four cold this viagra24onlinepharmacy.com Alzheimer’s While the purposes and http://pharmacy-24hour-canadian.com/ of not all impulsive learned online doctor prescription for viagra factors. Cold cough out normally dangerous. Or symmetrel most pain aching like some might. Babies viagra24onlinepharmacy Debra all the the.

built in Rijeka says many things about the city and its inhabitants. Every time I visit Rijeka I know I am in one of the most cosmopolitan towns in the region.

I take this opportunity, therefore, to congratulate the people of Rijeka for their traditions of welcoming and accommodating peoples and cultures of lands near and far.

Thank you.

spomen_ploca_01 spomen_ploca_02 spomen_ploca_03 spomen_ploca_04 spomen_ploca_05