Percepcija Osmanlija/Turaka u Hrvatskoj

Percepcija Osmanlija/Turaka u Hrvatskoj
(s posebnim osvrtom na politički, medijski i akademski posredovanu percepciju u javnosti)

Hrvatsko tursko društvo Rijeka u suradnji sa Odsjekom za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Zavodom za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci s područnom jedinicom u Puli organiziralo je tematsko predavanje na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 24.svibnja 2012. godine. Predavač mr.sc. Šenol Selimović održao je zanimljivo predavanje i interes uz brojna pitanja i komentare prisutnih. Šenol Selimović, dugogodišnji novinar Slobodne Dalmacije, potpredsjednik je Hrvatsko-turskog društva prijateljstva u Zagrebu. Zajedno s talijanisticom Nellom Popović preveo je kapitalno djelo profesora Antonella Biaginija Povijest moderne Turske.

Selimović na predavanju u Rijeci zaključuje da negativne predodžbe o Osmanlijama/Turcima na južnoslavenskim područjima, pa tako i u Hrvatskoj, proizlaze iz više aspekata. Iz izgrađenih kulturnih stereotipa koje su desetljećima dominirale u našoj stručnoj publicistici i školskim udžbenicima povijesti; zatim iz tipa političke kulture i političke psihologije koja se razvijala u 90-im godinama prošloga stoljeća te iz medijske produkcije i posredovanja takve percepcije koja se, s vremena na vrijeme i iz prigode u prigodu, obnavlja još i danas.
No, vrijedi naglasiti da se u posljednje vrijeme mogu evidentirati vidljivi pomaci na području percepcije osmanske/turske kulturne i povijesne baštine u domaćoj akademskoj, medijskoj i općoj javnosti.