Tragovima Kršćanstva po Istoku

Predavač: dr. sci. Ivan Šporčić, profesor Teološkog fakulteta u Rijeci.

mr. sci. Esma Halepović – Đečević
dr. sci. Ivan Šporčić
Zdravka Žeželić – Alić