Turska karate ekipa

Predstavnici i vođe turske karate ekipe u “Dvorani mladosti” u Rijeci 2003. / 2004.