Izborna skupština – javni poziv

Poštovani članovi Hrvatsko turskog društva Rijeka,

sukladno čl.17. Statuta Hrvatsko-turskog društva Rijeka od 20.06.2015. god. sazivam

IZBORNU SKUPŠTINU HRVATSKO TURSKOG DRUŠTVA

dana 07. studenog 2016.godine u 18 sati u prostoru Visoke poslovne škole PAR, Trg Riječke rezolucije 4 u Rijeci.

Za Izbornu skupštinu predlažem slijedeći

Dnevni red:

 1. Uvodna riječ predsjednice Društva
 2. Izbor radnog predsjedništva
 3. Izbor zapisničara, ovjerovitelja zapisnika, verifikacijske komisije
 4. Izvješće o radu za 2015/2016. god.
 5. Izvješće o financijskom poslovanju, financijski plan i završni račun
 6. Izvješće Nadzornog odbora
 7. Prijedlog plana i programa za 2017. godinu
 8. Prijedlog proračuna prihoda i rashoda u 2017.godini
 9. Utvrđivanje visine članarine za 2017.godinu
 10. Rasprava o izviješćima i usvajanje istih
 11. Izmjene i dopune statuta
 12. Izbor predsjednika/predsjednice, Upravnog odbora, Nadzornog odbora
 13. Promjena adrese sjedišta Udruge
 14. Razno
 15. Zatvaranje skupštine

Lijepo Vas molimo da se odazovete Skupštini s obzirom na to da je izborna i da trebamo imati kvorum.

Nakon skupštine održati će se druženje uz domijenak i turske slastice

Predsjednica HTDR

mr.sc.Esma Halepović Đečević

U Rijeci, 24.10.2016.