Održana redovna skupština Društva

Redovna Skupština Hrvatsko-turskog društva Rijeka održana je 19. ožujka 2019.g. u prostoru Poslovne akademije Rijeka.

Dnevni red skupštine:

1. Uvodna riječ predsjednice Društva
2. Izbor radnog predsjedništva
3. Izbor zapisničara, ovjerovitelja zapisnika
4. Usvajanje dnevnog reda
5. Izvješće o radu za 2018. godinu
6. Izvješće o financijskom poslovanju, financijski plan i završni račun
7. Izvješće  Nadzornog odbora
8. Prijedlog plana i programa za 2019. godinu
9. Prijedlog proračuna prihoda i rashoda  u 2019. godini
10. Razno

Sudionike Skupštine pozdravila je predsjednica Društva gđa. Gordana Nikolić. U radno predsjedništvo izabrane su dopredsjednica gđa. Esma Halepović-Đečević, gđa. Mirjana Banić i gđa. Vesna Širola. Tajnica gđa. Vesna Širola vodila je zapisnik, a kao ovjerovitelj zapisnika izabrana je gđa. Kornelija Balas.Predsjednica je podnijela izvještaj o radu Društva u 2018.godini, a izvješće o financijskom poslovanju dala je gđa. Vlasta Pesaressi-Grabovac. G. Fućak podnio je izvješće Nadzornog odbora. Svi izvještaji jednoglasno su usvojeni.Kao novi član Nadzornog odbora izabran je g. Vedran Milojica (umijesto gđe. Šegota-Novak).

Predsjednica Društva predstavila je i plan rada za 2019. godinu.

Nakon Skupštine, nastavljeno je druženje članova Društva.